Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej. Dlaczego warto?

Niektóre uczelnie traktują tytuły laureata lub laureata i finalisty jak 100% wynik na maturze z matematyki. Co trzeba umieć? Wystarczy standardowa szkolna wiedza językoznawcza (dla zrozumienia poleceń). Przede wszystkim trzeba logicznie myśleć (analizowanie, syntezowanie) oraz być spostrzegawczym. Jak się sprawdzić?

Na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna-olimpiada-lingwistyczna/20202021/olimpiada-lingwistyki znajdują się zadania z etapów szkolnych z lat 2009-2019 (z wszystkimi typami zadań). Na końcu każdego arkusza są odpowiedzi. Kiedy to będzie? Etap szkolny odbędzie się wstępnie 21 I 2021 r.

Chęć udziału w OLM prosimy zgłosić pani Agnieszce Rak (przez dziennik) lub swojemu nauczycielowi matematyki, najpóźniej do 30 XI 2020 r.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!