W roku szkolnym 2017/2018 tworzonych jest 8 oddziałów klas pierwszych:

Klasa 1A (w systemie elektronicznym 1a)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– matematyka
– fizyka
– informatyka

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– chemia dla fizyków

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, matematyki i fizyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, m.in. takich jak: informatyka, matematyka, kierunki politechniczne np. architektura, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, informatyka,  gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, mechatronika, kierunki ekonomiczne np. rachunkowość i finanse , matematyka i finanse stosunki międzynarodowe, transport i logistyka , zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z chemii, z uwagi na potrzeby kierunków politechnicznych i wykładanych na tych kierunkach chemii i ćwiczeń z chemii laboratoryjnej, poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Klasa 1B (w systemie elektronicznym 1b)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– biologia
– chemia

Nauczane języki obce:
– język niemiecki lub język angielski
– język angielski lub język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo,
– fizyka dla medyków.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z fizyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów  i wykładów z fizyki  i ćwiczeń z fizyki laboratoryjnej.

Klasa 1C (w systemie elektronicznym 1c)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– biologia
– chemia

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– matematyka stosowana

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z matematyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów.

Klasa 1D (w systemie elektronicznym 1d)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– matematyka
– geografia
– wiedza o społeczeństwie

Nauczane języki obce:
– język angielski lub niemiecki
– język niemiecki lub angielski

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– ekonomia w praktyce

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu  geografii, matematyki i wiedzy o społeczeństwie,  przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, m.in. takich jak, matematyka, geografia ,  kierunki politechniczne np. architektura,  budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia,  informatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, mechatronika, kierunki ekonomiczne np. rachunkowość i finanse, matematyka i finanse stosunki międzynarodowe, transport i logistyka , zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy, na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, socjologia.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z ekonomii oraz  poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Klasa 1E (w systemie elektronicznym 1e)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– biologia
– chemia

Nauczane języki obce:
– język francuski
– język angielski

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– fizyka dla medyków

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z fizyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów  i wykładów z fizyki  i ćwiczeń z fizyki laboratoryjnej.

Klasa 1F (w systemie elektronicznym 1ff, 1fn)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– język polski
– historia
– wiedza o społeczeństwie

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki lub francuski

Przedmioty uzupełniające:
– przyroda
– spotkania kultur

Profil klasy ten skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne, a po ukończeniu liceum zamierzają kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, pedagogika ,polityka społeczna, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnioeuropejskie, animacja kultury.

Przedmiot dodatkowy „Spotkania kultur” stwarza dodatkowe możliwości  zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu i stwarza  podstawy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

Klasa 1G (w systemie elektronicznym 1g)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– geografia
– matematyka
– język angielski

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– ekonomia w praktyce

Profil ten skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach językowych, którym z łatwością przychodzi nauka języków obcych, którzy zamierzają kontynuować edukację na kierunkach, gdzie wymagania rekrutacyjne obejmują dwa języki obce, np. kierunkach filologicznych, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, czy kierunkach ekonomicznych, na którym wymagania rekrutacyjne związane są ze złożeniem egzaminu maturalnego z dwóch języków  obcych, w tym z jednego na poziomie podstawowym i drugiego na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z ekonomii oraz  poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Klasa 1H (w systemie elektronicznym 1hr, 1hn)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– matematyka
– fizyka
– informatyka

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki lub rosyjski

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– chemia dla fizyków

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, matematyki i fizyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, m.in. takich jak: informatyka, matematyka, kierunki politechniczne np. architektura, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, informatyka,  gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, mechatronika, kierunki ekonomiczne np. rachunkowość i finanse , matematyka i finanse stosunki międzynarodowe, transport i logistyka , zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z chemii, z uwagi na potrzeby kierunków politechnicznych i wykładanych na tych kierunkach chemii i ćwiczeń z chemii laboratoryjnej, poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia artystyczne, sportowe, muzyczne teatralne, wokalne (chór szkolny) , sportowe, których zakres jest uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

Poziom nauczania języków obcych jest ustalony na początku roku szkolnego na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu nauki.