W roku szkolnym 2018/2019 tworzonych jest 7 oddziałów klas pierwszych:

Klasa 1A (w systemie elektronicznym 1a)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– matematyka
– fizyka
– informatyka

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– chemia dla fizyków

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, matematyki i fizyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, m.in. takich jak: informatyka, matematyka, kierunki politechniczne np. architektura, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, informatyka,  gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, mechatronika, kierunki ekonomiczne np. rachunkowość i finanse , matematyka i finanse stosunki międzynarodowe, transport i logistyka , zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z chemii, z uwagi na potrzeby kierunków politechnicznych i wykładanych na tych kierunkach chemii i ćwiczeń z chemii laboratoryjnej, poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

21314755_1608546669220308_8120183719541722267_n Exif_JPEG_420

Klasa 1B (w systemie elektronicznym 1b)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– biologia
– chemia

Nauczane języki obce:
– język niemiecki lub język angielski
– język angielski lub język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo,
– fizyka dla medyków.

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z fizyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów  i wykładów z fizyki  i ćwiczeń z fizyki laboratoryjnej.

 20171204_113610 26804627_1766205913454382_1779045112757813332_n 23

Klasa 1C (w systemie elektronicznym 1c)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– biologia
– chemia
– matematyka

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z matematyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów.

20160416_152449-250x444  IMG_0686

Klasa 1E (w systemie elektronicznym 1e)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– biologia
– chemia

Nauczane języki obce:
– język francuski lub język angielski
– język angielski lub język francuski

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– fizyka dla medyków

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, takich jak: medycyna, stomatologia, analityka medyczna, biotechnologia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia, ochrona środowiska, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, weterynaria, zdrowie publiczne.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z fizyki, z uwagi na potrzeby w/w kierunków studiów  i wykładów z fizyki  i ćwiczeń z fizyki laboratoryjnej.

 20180110_134718_001 cvb IMG_0252 cv

Klasa 1F (w systemie elektronicznym 1ff, 1fn)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– język polski
– historia
– wiedza o społeczeństwie

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki lub francuski

Przedmioty uzupełniające:
– przyroda
– spotkania kultur

Profil klasy ten skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne, a po ukończeniu liceum zamierzają kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, pedagogika ,polityka społeczna, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnioeuropejskie, animacja kultury.

Przedmiot dodatkowy „Spotkania kultur” stwarza dodatkowe możliwości  zapoznania się z dorobkiem kulturowym regionu i stwarza  podstawy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

 DSC02261  IMGP9352A vc

Klasa 1G (w systemie elektronicznym 1g)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– geografia
– matematyka
– język angielski

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– ekonomia w praktyce

Profil ten skierowany jest do uczniów o zainteresowaniach językowych, którym z łatwością przychodzi nauka języków obcych, którzy zamierzają kontynuować edukację na kierunkach, gdzie wymagania rekrutacyjne obejmują dwa języki obce, np. kierunkach filologicznych, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, czy kierunkach ekonomicznych, na którym wymagania rekrutacyjne związane są ze złożeniem egzaminu maturalnego z dwóch języków  obcych, w tym z jednego na poziomie podstawowym i drugiego na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z ekonomii oraz  poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

 28424672_1832921410116165_3041386748564022585_o nj sgh1vc

Klasa 1H (w systemie elektronicznym 1hr, 1hn)

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
– matematyka
– fizyka
– informatyka

Nauczane języki obce:
– język angielski
– język niemiecki lub rosyjski

Przedmioty uzupełniające:
– historia i społeczeństwo
– chemia dla fizyków

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, matematyki i fizyki, przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na atrakcyjnych kierunkach studiów, m.in. takich jak: informatyka, matematyka, kierunki politechniczne np. architektura, budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, informatyka,  gospodarka przestrzenna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, mechatronika, kierunki ekonomiczne np. rachunkowość i finanse , matematyka i finanse stosunki międzynarodowe, transport i logistyka , zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Dodatkowo uczniowie mają możliwość rozszerzenia swoich wiadomości z chemii, z uwagi na potrzeby kierunków politechnicznych i wykładanych na tych kierunkach chemii i ćwiczeń z chemii laboratoryjnej, poznania podstaw ekonomii w biznesie niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

 22712035_2370081373217699_2008675393_o-620x279 bv  bvh

O możliwościach i warunkach przyjęcia na wybrany kierunek studiów zawsze decyduje regulamin rekrutacji poszczególnych uczelni wyższych.

Dla uczniów kreatywnych i twórczych w szkole  prowadzone są dodatkowe zajęcia i przedsięwzięcia artystyczne, sportowe, muzyczne teatralne, wokalne (chór szkolny) , sportowe, których zakres jest uzależniony od zainteresowań i oczekiwań uczniów. Uczniowie zainteresowani działalnością społeczną i działalnością na rzecz pomocy  innym znajdą tutaj możliwość rozwoju w ramach  wolontariatu i samorządności.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych, nowoczesnej technologii, narzędzi i metod pracy.

Poziom nauczania języków obcych jest ustalony na początku roku szkolnego na podstawie wyników testu poziomującego przeprowadzanego w pierwszym tygodniu nauki.