W dniu 8   czerwca 2019 roku na Wydziale Matematyki, fizyki i Informatyki UMCS Lublinie odbyły się warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty prowadzili wykładowcy doskonale znani  w środowisku matematyków zajmujących się Olimpiadą Matematyczną:
dr Bartłomiej Bzdęga – popularyzator matematyki, przygotowuje uczniów do Olimpiady Matematycznej oraz prowadzi zajęcia dla nauczycieli w tym zakresie. Prowadzi Wielkopolską Ligę Matematyczną, współorganizuje obozy naukowe dla uczniów, jest redaktorem ,,Kącika początkującego olimpijczyka” w czasopiśmie Delta.
Tomasz Przybyłowski jest kilkukrotnym laureatem Olimpiady Matematycznej oraz członkiem  Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Juniorów (komisja zadaniowa). Uczestniczy w przygotowywaniu zadań na różne poziomy olimpiady matematycznej, prowadzi obozy naukowe dla uczniów oraz wykłady i seminaria dla nauczycieli zajmujących się przygotowywaniem ucznia do olimpiady lub konkursu matematycznego.
W warsztatach wzięli udział uczniowie klas matematycznych Zamoya: 1a, 1h, 2a, 2h oraz ich nauczyciele: Agnieszka Rak, Marcin Mazur, Grzegorz Wierucki.

 Tematyka warsztatów obejmowała

1.Liczby zespolone w geometrii, dr Bartłomiej Bzdęga

2.Łańcuszki, Tomasz Przybyłowski

3.Bilardy, Tomasz Przybyłowski

4.Twierdzenie Bezouta, dr Bartłomiej Bzdęga