Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie ZAMOYSZCZACY informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 16 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 11:00; drugi termin: godz. 11:30 w gmachu Szkoły, 20-⁠075 Lublin, Ogrodowa 16, sala 510.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
  2. Wpis do OPP
  3. Tablica pamiątkowa
  4. Wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.

Jednocześnie prosimy tych z Państwa, którzy do tej pory nie opłacili składek członkowskich, o jak najszybsze uregulowanie należności 10zł wpisowe, 15 zł składka za 2016 r oraz 15 zł składka za 2017 r. oraz 2018 r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

II LO IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE,

UL. OGRODOWA 16, 20-⁠075 LUBLIN

NR KONTA 87 1240 5497 1111 0010 6550 6993

PEKAO S.A. O/⁠⁠⁠LUBLIN

Serdecznie zapraszam na Zebranie.

Beata Pelek