20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

 W tym roku mija dokładnie 32 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.  Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

Czy wiesz, że Polska ma bogatą tradycję związaną z promowaniem praw dziecka:

  •  działalność Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci,
  • działalność Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF,
  • nasz kraj był również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożył Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

 Miłego dnia Kochani!