Tradycyjnie mamy powody do zadowolenia, 100% absolwentów naszej szkoły zdało maturę!

Gratulujemy uczniom i nauczycielom wyników egzaminu maturalnego.

Podobnie, jak w latach ubiegłych uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki ze wszystkich przedmiotów.

Życzymy naszym absolwentom sukcesów w ubieganiu się o indeks wybranej uczelni. Wszystkiego najlepszego!