Od dnia 17 maja 2021 r. zajęcia lekcyjne będą odbywać się w systemie hybrydowym. Szczegóły organizacji zajęć określa Zarządzenie Nr 2020-2021-030 Dyrektora Szkoły z dnia 12 maja 2021 r.

Proszę zapoznać się z Zarządzeniem.

Małgorzata Klimczak

Dyrektor Szkoły