Nauczyciele matematyki zapraszają uczniów gimnazjów zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności matematycznych do udziału w zajęciach organizowanych w II Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.  Najbliższe zajęcia odbędą się 14 października 2017 r. o godz. 12.00 w sali 311.
Szczegółowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: mmazur@zamoy.lublin.eu

Serdecznie zapraszamy!

koło