Dzień 14 listopada 2020 roku wypada w sobotę, tak jak w 2015 roku kiedy świętowaliśmy Jubileusz 100-lecia II  Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Mimo upływu lat, wszyscy mamy w pamięci rzesze absolwentów i nauczycieli, którzy odwiedzili szkołę w dniu 14 listopada 2015, ich radość z powrotu do  Zamoya, nasze olbrzymie zaangażowanie i wspólnotę, jaką stworzyliśmy w dużej sali gimnastycznej. Od tej pamiętnej daty minęło już 5 lat, które były dla II LO udanymi latami. Rokrocznie do szkoły aplikowali nowi kandydaci z bardzo dobrymi świadectwami. Dzięki zaangażowaniu i pracy zespołu nauczycieli kończyli naukę z wynikami pozwalającymi podjąć naukę na najlepszych uczelniach w kraju. Podczas nauki w szkole brali udział w licznych olimpiadach i konkursach, uzyskując  46  tytułów laureata i  62 finalisty.

Od trzech lat szkoła otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta Lublin zajmując III miejsce wśród lubelskich szkół średnich. W rywalizacji sportowej również osiągaliśmy w Licealiadzie miejsca na podium.

W murach szkoły gościli  w ciągu tych pięciu lat wybitni naukowcy lubelskich uczelni, ludzie kultury, politycy,  którzy chętnie przyjmowali rolę  prelegentów  na sympozjach i konferencjach  organizowanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.

W szkole odbywały się wydarzenia obejmujące zasięgiem całe województwo – Konferencje dla nauczycieli, Dyktando Niepodległościowe, wojewódzkie konkursy. Od trzech lat, jako jedyna szkoła w Lublinie, organizujemy dla naszych uczniów i kandydatów obozy naukowe.

Praca zespołu nauczycieli II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego była doceniana przez władze  naszego miasta i nadzór pedagogiczny. W ciągu ostatnich 5 lat Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymało  4 nauczycieli, Medal Złoty za Długoletnią Służbę 2 osoby, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 4 nauczycieli, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 7 nauczycieli, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 2 osoby, Nagrodę Kuratora Oświaty 5 osób a  Nagrodę Prezydenta Miasta  7 nauczycieli.

Zamoy ma 105 lat, świętowanie niestety musimy odłożyć na później. Ciesząc się sukcesami uczniów i nauczycieli z minionych lat ze spokojem patrzymy w przyszłość naszej szkoły. Wierni ideałom naszego założyciela i pierwszego dyrektora szkoły  ks. Kazimierza Gostyńskiego  i Patrona Hetmana Jana Zamoyskiego.

Wspomnienia z ochodów 100-lecia Zamoya: