Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.