Dziś mija 78 rocznica Akcji pod Arsenałem

Jedna z najgłośniejszych akcji polskiego podziemia do dziś jest symbolem poświęcenia polskiej młodzieży w walce o wolność naszej ojczyzny.

26 marca 1943 r. u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej w Warszawie młodzi członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów, pod dowództwem Stanisława Broniewskiego „Orszy”, przeprowadzili akcję odbicia z rąk Niemców swojego przyjaciela Janka Bytnara „Rudego” i 20 innych więźniów. Dziś są legendą Polskiego podziemia, i wzorem dla młodzieży. Akcja trwała ok. 10 minut. „Myśmy całe nasze siły skupili na odbiciu Janka Bytnara” – wspominał po latach „Orsza”. I choć 27 marca w odwecie Niemcy rozstrzelali na dziedzińcu więziennym Pawiaka 140 osób, to akcja pod Arsenałem miała duże znaczenie psychologiczne dla mieszkańców miasta. Pierwsza tak duża akcja w okupowanej Warszawie, przeprowadzona brawurowo w biały dzień, przeszła do legendy. Później opisywano ją w książkach i pokazywano w filmach, najbardziej znany to „Akcja pod Arsenałem” – dramat wojenny Jana Łomnickiego z 1977 r., powstały na motywach „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Pamięć o niej kultywują harcerze z ZHP i ZHR.

Źródło: Mikołaj Kaczmarek – Kolor Historii | Facebook