Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018. W przypadku gdy podano kilka podręczników dla danego przedmiotu i poziomu informujemy, iż ostateczny wybór podręcznika należy do uczącego nauczyciela. W klasach pierwszych wybór podręcznika do nauki języka obcego zależał będzie również od poziomu językowego grupy.