Obóz chemiczno-matematyczny Zamoya

Dla wszystkich uczniów biorących udział w tegorocznym obozie podaję ważną informację. Ustalony został ostateczny koszt obozu. Koszt ten wynosi 750 zł dla ucznia II LO i 922, 50 (czyli 750 zł + 23% VAT...

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

HARMONOGRAM REKRUTACJI:   od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00  – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  (kandyd...

Podręczniki 2018/2019

Zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019. W przypadku gdy podano kilka podręczników dla danego przedmiotu i poziomu informujemy, iż ostateczny wybór podręcznika należy do uczącego...

WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW DO ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 3 lipca 2018 r . w godzinach 9.00 – 13.00. W  kolejnych dniach, w godzinach pracy sekretariatu. Przy odbiorze należy okazać dowód osobisty lub le...

Zamoy Talent Show

W dniu 19 czerwca 2018 r. odbył się Zamoy Talent Show – program artystyczny, w którym prezentowali swoje umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. W ...