Miło nam poinformować, że Agata Piątkowska z kl. 3d, której przyznano Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017, w dniu 30 listopada 2016 r. odebrała dyplom podczas uroczystości w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Agacie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów i 100% wyników podczas egzaminu maturalnego.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazującym szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre.
piatkowska-1    piatkowska2